βιβλία

βιβλίο με συμπαγές εξώφυλλο, μέγεθος (κλειστό) Α4, έγχρωμο

βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο με αυτιά, μέγεθος (κλειστό) Α4, έγχρωμο

βιβλίο «τσέπης» με μαλακό εξώφυλλο και με αυτιά, μέγεθος (κλειστό) Α5

ποιητική συλλογή με μαλακό εξώφυλλο, μέγεθος (κλειστό) 17εκ.Χ21εκ.

βιβλίο «τσέπης» με μαλακό εξώφυλλο, μέγεθος (κλειστό) Α5

βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο και αυτιά, μέγεθος (κλειστό) Α4

ποιητική συλλογή με μαλακό εξώφυλλο, μέγεθος (κλειστό) Α4

θεατρικό με μαλακό εξώφυλλο, μέγεθος (κλειστό) 17εκ.Χ21εκ.

λογοτεχνική συλλογή με μαλακό εξώφυλλο και αυτιά, μέγεθος (κλειστό) 20εκ.Χ20εκ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

email us
Share This